Điều khoản Dịch vụ

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Tuyệt.me không chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung nào của thành viên đưa lên.

Nội dung được đăng chỉ thể hiện quan điểm riêng của người đăng, bài đăng theo phân loại mục lục.

Tuyệt.me chúng ta chỉ nói lên quan điểm và ý kiến cá nhân.

Bạn phải đồng ý không sử dụng Tuyệt.me để đăng, bàn luận hoặc liên kết đến bất kỳ nội dung có liên quan đến chính trị, tôn giáo, đồi trụy, phân biệt vùng miền, phỉ báng, lăng mạ, hận thù, chia rẽ, đe dọa, xúc phạm, có chứa thông tin cá nhân của người khác, vi phạm bản quyền, phạm pháp, khuyến khích hành vi phạm pháp, hoặc vi phạm tất cả các điều luật khác.

Hãy là một cộng đồng văn minh.

Bạn phải trên 13 tuổi để sử dụng Tuyệt.me. Tuyệt.me có quyền xóa, sửa bất kỳ nội dung nào đăng với bất kỳ lý do mà không cần giải thích. Yêu cầu xóa bỏ hoặc sửa nội dung sẽ thực hiện theo quyết định của Tuyệt.me.

Nếu phát hiện ra nội dung nào ko thích đáng, hãy liên lạc Tuyệt.me, chúng tôi sẽ xem xét.

Tất cả nội dung bạn gửi lên hoặc tải lên có thể được kiểm duyệt bởi Ban quản trị.

Các điều khoản này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin hãy dừng việc đăng ký hoặc sử dụng trang web của chúng tôi.

www.000webhost.com